• +31613465833
  • info@knijffagro.nl
  • Knijff Agro BV, Dodaarsweg 42, 3897 LP Zeewolde

Biogas installatie

De Biogas installatie heeft een grootte van 3,7 gigawatt

60% van de invoer bestaat uit rundveedrijfmest, deze komt uit de omgeving bij veeboeren vandaan +/- 5 km bij het bedrijf vandaan.

restant bestaat uit co-producten dit zijn producten die niet meer GMP waardig zijn dit betekend, rest producten die niet meer als veevoer gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld broei of schimmel.

1,8 miljoen kuub groengas wordt er jaarlijks geproduceerd dit is omgerekend voor ongeveer 1200 huishoudens aan gas.

Na het vergistingsproces waarbij gas wordt gevormd wordt de mest gescheden in een dikke en dunne fractie.
Deze dikke fractie heeft een drogestofgehalte van 15 % wanneer het uit de scheider komt.

De dunne fractie wordt opgeslagen in bassins en tijdens het mest uitrij seizoen over het land uitgereden.

Minder transportbewegingen en minder kunstmest aankoop

De warmte die vrijkomt door de wkk motor wordt gebruikt op de dikke fractie in te drogen tot een percentage van ongeveer 80 a 90% droge stof. Dit gedroogde product wordt opgehaald door derden in containers en verwerkt tot korrels. Door het drogen en laten korrelen van de dikke fractie ontstaat een product met een positieve waarde dat wereldwijd wordt geëxporteerd. Er wordt geen varkensmest gebruikt tijdens het proces omdat het product goed ligt bij islamitische landen en Israël.

kringloop wordt meer sluitend gemaakt door mest op te halen bij veeboer energie er uit te halen en terug brengen op het land.

Het biogas wordt onder andere verbrand in een wkk motor waarbij stroom en warmte wordt geproduceerd en de stroom wordt afgezet op het net als groene stroom en de warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van het proces en drogen van de dikke fractie en landbouwproducten zoals aardappelen en uien. 

Sinds 2019 is daar ook groengas aan toegevoegd deze opwekkingsinstallatie zet het biogas om in aardgas tijdens dit proces wordt het biogas geschoond en krijgt het de geur van aardgas voordat we deze invoeden op het 4 bar netwerk voor aan de straat.